Kassiska regler hästskokastning

 1. Spelbanan
  Spelbanans mått skall vara: Längd 10 m bredd 3 m. Vid inomhusspel skall
  spelbanan vara så utformad att 7 meters kast kan göras helt obehindrat.
  Avståndet till CENTRUM på pinnen skall vara 6,0 meter. Spelbanorna bör vara
  markerade med plastband/rep, så att man inte kan springa i vägen för
  kastarna.
 2. Mattan
  2:1 Mattan skall vara 2 x 2 m.
  2:2 Är tävlingen inomhus, skall en skumgummimatta, som är c:a 2,0 cm tjock,
  ligga som underlag. Det bör vara minst 2,4 m. till tak eller lampa.
 3. Pinnen
  3:1 Pinnen skall vara 2 cm i diameter (inte rostfritt eller rör) och 35 cm lång,
  räknat från mattan. Är tävlingen utomhus, bör man slå ner pinnen 40 – 50
  cm, för att få riktig stadga, på pinnen. Pinnen skall vara vitmålad för att synas
  bättre mot en mörkare bakgrund eller svag belysning inomhus och gäller vid
  inkastningen
  3:2 Är tävlingen inomhus, används en pinne, som är fastsvetsad, på en platta.
  Plattan bör vara c:a 3 – 5 mm tjock och 40 x 40 cm i fyrkant, så den står
  stadigt. Tänk på mattans och underlagets tjocklek. Pinnen bör vara lite längre
  än 35 cm lång. Pinnens färg skall vara så, att den inte smälter ihop med sarg
  och matta.
 4. Sarg
  4:1 Runt själva mattan sätter man upp en sarg (tre sidor), för att hästskorna inte
  skall fara iväg. Höjden på sargen: C:a 20–30 cm. Inomhus bör man ha något
  högre sarg, för att skydda golvet.
  4:2 Avståndsmarkeringen där kastaren står, bör vara markerad med ribba, eller
  något liknande. Höjden på ribban bör vara 2 cm så att domarna kan se, om
  det blir övertramp. Inomhus gäller bred tejp. Avståndsmarkeringen ska vara
  minst 80 cm.
  4:3 Minst 3 m bakom kastaren, skall det vara fritt, markerat med plastband/rep
  eller något annat lämpligt. (inomhus i mån av plats).
  Mattan är indelad i två fält det inre som är 1 x 1 m och det yttre som är 2 x 2
  m och pinnen står i mitten av mattan.
 5. Poängberäknig
  5:1 Ett tävlingskast är fullbordat om man har kastat hästskon över 3 meter från
  kastlinjen. Under 3 meter, får hästskon kastas om.
  Landar hästskon innan mattan och studsar på pinnen, räknas det som ogiltigt
  kast. Om hästskon, eller pinnen går sönder, kastas hästskon om.
  5:2 20 poäng om hästskon lägger sig runt pinnen. Pinnträff är då inte nödvändig.
  20 poäng om hästskon ”hänger” på pinnen.
  7 poäng om hästskon träffar pinnen och lägger sig i det inre fältet.
  7 poäng om hästskon ställer sig mot pinnen.
  3 poäng om hästskon träffar pinnen och lägger sig i det yttre fältet
  0 poäng om hästskon hamnar utan för mattan.
  0 poäng om hästskon träffar sargen, eller rullar utanför mattan och in igen.
  0 poäng om hästskon vidrör taket.
  0 poäng om kastaren inte infinner sig inom 1 minut, i den aktuella omgången.
  5:3 Hamnar hästskon på linjen, räknar man nedåt i poäng, inre linjen ger 3 poäng.
  5:4 Domaren skall klart och tydligt tala om poäng för varje sko.
  När det blir noll poäng vid ett kast ska detta markeras med ett KRYSS i
  domarprotokollet, inga enkelstreck. Får kastaren noll poäng på fem skor ska
  det skrivas en NOLLA i totalrutan.
  5:5 Plockaren skall inte påverka domarens beslut, men ska ha rätt att begära
  mätning. Plockaren får inte beträda banan förrän domaren avgivit poäng.
  5:6 Kastare har EJ rätt att gå fram till pinnen för att se en poängsko.
  Vid överträdelse av denna regel får domaren ge kastaren en varning.
  När kastaren eller plockaren tycker att det skall kallas på
  tävlingsledare/huvuddomare ska det gå att så göra, då avgör denne genom
  mätning eller vad som krävs skons värde, kastaren får inte komma fram innan
  domaren så säger, om så ändå sker döms övertramp och noll poäng.
  5:7 Näst sista kastare plockar åt den som kastar sist i varje omgång.
 6. Tävlingsmoment
  6:1 Varje deltagare kastar fem hästskor per omgång. En tävling består av 5 – 10
  omgångar.
  6:2 Efter varje kastad hästsko beräknas poängen. Därefter plockas hästskon bort.
  6:3 Vid lika poäng, när tävlingen är slut, avgörs det på 7 m. (5 hästskor var, gäller
  även lag). Gäller prisplaceringar 1-3.
  6:4 Övertramp.
  Båda fötterna skall vara bakom linjen tills hästskon lämnat handen.
  Hela foten skall vara bakom den linje/ribba som markerar 6 meter.
  Domaren skall dela ut 0 poäng till kastare som gör övertramp.
 7. Dessa regler är hämtade från Svenska Hästskokastarförbundets tävlingsregler.