Mobilscen L 42 kvm

Mobilscen L är en trailerscen på 42 kvadratmeter som riggas på ca 40 minuter.
Detta är den perfekta scenen vid arrangemang där tiden är knapp för rigg och riv.

Slideshow

Transportläge
8,20 Lång
3,70 Höjd
2,54 Bred
Scenläge
6,80 Bred
6,30 Djup
4,60 Höjd
3,50 Clear