Scen


ELaS AB levererar både mobila och platsbyggda scener i varierande storlekar. Här under finner ni de scenlösningar vi erbjuder.

Elverk från 1000w upp till 24kw finns att hyra för tillfällen då ström inte finns till hands.